только у нас скачать шаблон dle скачивать рекомендуем
Назва теми
Переглядів
Відповідей
Останній
» Кошторис та звіт про надходження та використання коштів

Кошторис та звіт про надходження та використання коштів

Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, 

№ 4-1м),

 

 

 

 

 

за ІІІ квартал 2017 р.


коди

Установа

Середня загальноосвітня школа I-IIIступенів №36 м. Львова

за ЄДРПОУ

20834,316

Територія

Франківський

за КОАТУУ

4610136900

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

0

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

10

-

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

1011020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Періодичність: місячна, квартальна, річна.Одиниця виміру: грн, коп.Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Отримано залишок

Надій-шло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі

перерахо-вані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі на рахунках в устано-вах банків

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів – усього

Х

010

169 100,00

91,48

-

-

-

41 999,46

Х

Х

Х

Х

2 054,34

-

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

020

163 100,00

Х

Х

Х

Х

41 992,46

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Від додаткової (господарської) діяльності

Х

030

-

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Від оренди майна бюджетних установ

Х

040

6 000,00

Х

Х

Х

Х

7,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна)

Х

050

-

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

060

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки -  усього

Х

070

169 100,00

Х

Х

Х

Х

Х

40 036,60

-

-

-

Х

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 Поточні видатки

2000

080

169 100,00

Х

Х

Х

Х

Х

40 036,60

-

-

-

Х

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

76 500,00

Х

Х

Х

Х

Х

40 035,30

-

-

-

Х

Х

Оплата праці 

2110

100

62 700,00

Х

Х

Х

Х

Х

32 815,84

-

-

-

Х

Х

  Заробітна плата

2111

110

62 700,00

Х

Х

Х

Х

Х

32 815,84

-

-

-

Х

Х

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Нарахування на оплату праці

2120

130

13 800,00

Х

Х

Х

Х

Х

7 219,46

-

-

-

Х

Х

Використання товарів і послуг

2200

140

89 300,00

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

1 200,00

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Продукти харчування

2230

170

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

11 500,00

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Видатки на відрядження

2250

190

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

2270

210

76 600,00

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Оплата теплопостачання

2271

220

32 100,00

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

230

4 600,00

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Оплата електроенергії

2273

240

39 900,00

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Оплата природного газу

2274

250

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Оплата енергосервісу

2276

270

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

300

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Обслуговування боргових зобов’язань 

2400

310

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 

2410

320

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 

2420

330

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Поточні трансферти

2600

340

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Соціальне забезпечення

2700

380

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Стипендії 

2720

400

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Інші виплати населенню

2730

410

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Інші поточні видатки

2800

420

3 300,00

Х

Х

Х

Х

Х

1,30

-

-

-

Х

Х

Капітальні видатки

3000

430

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Придбання основного капіталу

3100

440

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

480

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт

3130

490

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Реконструкція  та  реставрація 

3140

520

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

540

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

570

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти

3200

580

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

 

 

 

Керівник 


 

Стрільців Юрій Євгенович 


 

(підпис)

 

 


(ініціали, прізвище)Головний бухгалтер 

 

 


Процак Євгенія Володимирівна"06"жовтня 2017 року(підпис)

 

 


(ініціали, прізвище)скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно